Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Τζίμης Γερανάκος, ντήλερ ακριβών αυτοκινήτων», Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 136-139