Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Του φυσικού του », Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 123-124