Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «Το σπίτι με τα σκυλιά», Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 85-88