Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το γιαούρτι», Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 49-50