Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά σημειώματα: Μανόλης Ξεξάκης», Παραφυάδα, τχ. 3 ( 1987), σ. 174