Είστε εδώ

Σκαμπαρδώνης Γιώργος, «Οι πέτρες-δοκάρια», Παραφυάδα, τχ. 3 ( 1987), σ. 134-138