Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Το παζάρι», Παραφυάδα, τχ. 3 ( 1987), σ. 92-94