Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Το δίλημμα», Παραφυάδα, τχ. 3 ( 1987), σ. 20-42