Είστε εδώ

Λαμπαδάριος Φίλιππος, «Οι εαυτοί εραστές και δύο προσπάθειες κινηματογράφησης», Παραφυάδα, τχ. 2 ( 1986), σ. 133-142