Είστε εδώ

Σκαμπαρδώνης Γιώργος, «Μύδια στο ανθοδοχείο», Παραφυάδα, τχ. 2 ( 1986), σ. 123-127