Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Η λεμονάδα», Παραφυάδα, τχ. 2 ( 1986), σ. 70-71