Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «Επισκέψεις», Παραφυάδα, τχ. 2 ( 1986), σ. 31-33