Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Το αίμα του κ. Αντιπροέδρου», Παραφυάδα, τχ. 1 ( 1985), σ. 85-87