Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Το άγαλμα», Παραφυάδα, τχ. 1 ( 1985), σ. 38-45