Είστε εδώ

Μαυρόπουλος Δημήτρης, «Ενιαυτός. Τα πρόσωπα και τα πράγματα. Το Γ' Διεθνές Συνέδριο για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 10 (Άνοιξη 2016), σ. 165-167