Είστε εδώ

Ξυδάκης Νίκος Γ., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Την γλυκείαν του νήσον», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 9 (Πρωτοχρονιά 2010), σ. 127