Είστε εδώ

Αλεξίου Στυλιανός, «Ενιαυτός. Επιστολή», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 9 (Πρωτοχρονιά 2010), σ. 113