Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Περιβεβλημένος το Μέγα και Αγγελικόν Σχήμα]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 9 (Πρωτοχρονιά 2010), σ. 43