Είστε εδώ

Μαυρόπουλος Δημήτρης, «Ενιαυτός. Έντυπα που λάβαμε [Από Ιούλιο 2000-Ιούλιο 2002]. Ψηφιακοί δίσκοι», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 159