Είστε εδώ

Βέης Νίκος Α., «Ενιαυτός. Λαλαρίδια και αγκρίφια. Δεν επήρε δίπλωμα…», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 6 (Χριστούγεννα 2002), σ. 111