Είστε εδώ

Σκίπης Σωτήρης, «Ανθολόγιο για τον Παπαδιαμάντη. Από τα Νέα Κάλβεια μέτρα», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 5 (Χριστούγεννα 2000), σ. 61