Είστε εδώ

Μαυρόπουλος Δημήτρης, «Ενιαυτός. Πρόσωπα και πράγματα. Μια (αυθαίρετη) αποτίμηση του Διεθνούς Συνεδρίου για τον Παπαδιαμάντη», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 1 (Πρωτοχρονιά 1992), σ. 133-134