Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφίες από το σπίτι του Αλ. Παπαδιαμάντη]», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 1 (Πρωτοχρονιά 1992), σ. 68