Είστε εδώ

Oliver Mary, «Οι τελευταίες οδηγίες του Βούδα», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 64-65