Είστε εδώ

Heaney Seamus, «Η βροχή», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 61-62