Είστε εδώ

Holub Miroslav, «Τραγούδι για τις φάλαινες», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 58-59