Είστε εδώ

Ψωμά-Πετρίδου Μαρία, «Δεύτερο ζευγάρι φτερά», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 51