Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Οικογενειακές διακοπές στη Θάσο», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 49