Είστε εδώ

Αγγελάκη-Ρουκ Κατερίνα, «Θέλω να γράψω ένα ποίημα III», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 46-47