Είστε εδώ

Ξανθάκος Γιώργος, «Νίκος Μυλόπουλος, Ξημερώνει στο γέλιο σου», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 42-44