Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Η ασώματος κεφαλή. Δοκίμιο αφηγηματολογίας», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 26-29