Είστε εδώ

Ζέρβας Αντώνης, «Ωδές και σχόλια. Η σιωπή», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 12-13