Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Αντώνης Ζέρβας», Πανδώρα, τχ. 24 ( 2011), σ. 8