Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «Αιών παλίμπαις. Αναφορά στον Ξ.Α. Κοκόλη με αφορμή το βιβλίο του Ο κόσμος του καθρέφτη στο έργο του Οδυσσέα Ελύτη», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 90-93