Είστε εδώ

Τούρλας Λεωνίδας, «ELVIS», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 65-70