Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Νέες φωνές στην πεζογραφία», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 56