Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «[Salvatore Quasimodo]», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 54