Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Νεκρή», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 32