Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Νικήτας Παρίσης: Το ήθος της επαγωγής», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 20-22