Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Νικήτας Παρίσης», Πανδώρα, τχ. 23 (Νοέμβριος-Μάιος 2009), σ. 5