Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Έκτυπα. Η ασώματος κεφαλή», Πανδώρα, τχ. 22 (Μάιος-Νοέμβριος 2008), σ. 85-86