Είστε εδώ

Κούσουλας Λουκάς, «Λαϊκή παροιμία», Πανδώρα, τχ. 22 (Μάιος-Νοέμβριος 2008), σ. 72-73