Είστε εδώ

Κορνέτη Έλσα, «Με ερωτηματικό… (;)», Πανδώρα, τχ. 22 (Μάιος-Νοέμβριος 2008), σ. 41