Είστε εδώ

Μυλόπουλος Νίκος, «Μοβ ώρες [I-III]», Πανδώρα, τχ. 22 (Μάιος-Νοέμβριος 2008), σ. 37