Είστε εδώ

Μοράρης Γιώργος, «Ο τάφος της εταίρας», Πανδώρα, τχ. 22 (Μάιος-Νοέμβριος 2008), σ. 28-29