Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Το χέρι», Πανδώρα, τχ. 22 (Μάιος-Νοέμβριος 2008), σ. 27