Είστε εδώ

Πέτσα Λιάνα, «Η λευκότητα της εξομολόγησης», Πανδώρα, τχ. 22 (Μάιος-Νοέμβριος 2008), σ. 25