Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «φωτιά μέσα στα χόρτα που έρπει», Πανδώρα, τχ. 22 (Μάιος-Νοέμβριος 2008), σ. 17