Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Κριτική και επιλογές. Μάριος Μιχαηλίδης, Ο Οστεοφύλαξ, Μικρό μυθιστόρημα, Μεταίχμιο, 2007», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 107-108