Είστε εδώ

Καραβίτη Ντίνα, «Στον ποιητή», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 25